« Het actueel wettelijk kader over telewerk »

De plus en plus d’entreprises sont convaincues que le télétravail devra garder une place dans l’organisation du travail, y compris après la crise. Elles cherchent un mode de travail hybride qui correspond à leur culture d’entreprise, un équilibre acceptable entre le travail au bureau et le travail à distance, à domicile ou à un autre endroit. Cette recherche aboutit en tout cas à une réflexion sur le télétravail et sur la nécessité ou non de réviser la politique ou le cadre qui s’y applique.

Le 26 août 2021, la FEB a organisé la première Conférence nationale sur le télétravail. Dix experts ont apporté leur éclairage sur dix facettes différentes du télétravail. Vous trouverez ci-dessous le point de vue et les conseils de Rudi Delarue, président du Conseil national du travail (CNT).(*)

(*) La contribution de chaque expert est disponible dans la langue de présentation.

 

Met de NAR-CAO 85 van 2005 was België koploper in de EU inzake de omkadering van telewerk. De cao heeft betrekking op structureel telewerk en is gebaseerd op de omzetting van het kaderakkoord van 2002 gesloten tussen EU sociale partners. De cao past de regeling toe in de specifieke context van de Belgische arbeidsverhoudingen, met ruimte voor afspraken en innovatie in sectoren en ondernemingen. In het begeleidend eenparig advies 1528 stelt de NAR dat telewerkers niet mogen beschouwd worden als huisarbeiders (Titel VI, Wet 3/7/1978). Dit advies werd bij de aanpassing van belendende sociale wetgeving slechts ten dele gevolgd door de wetgever. Dit schept momenteel nog altijd onduidelijkheden.

De wet werkbaar en wendbaar werk uit 2017 voorziet in een omkadering voor occasioneel telewerk op vraag van de werknemer omwille van overmacht of persoonlijke redenen. Zowel structureel als occasioneel telewerk vereist het akkoord van werkgever en werknemer. Het aantal telewerkers nam in die periode geleidelijk toe. Door het door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk in de strijd tegen COVID-19 steeg het aantal telewerkers exponentieel sinds maart 2020.

Wegens de specifieke sanitaire context en de bijzondere sociaal-economische omstandigheden voor ondernemingen en werknemers sloten de sociale partners in de NAR op 26/1/2021 de suppletoire tijdelijke CAO 149 over door de overheid verplicht of aanbevolen telewerk. Welzijn op het werk, met inbegrip van de psychosociale dimensie, krijgt er bijzondere aandacht in. Dankzij de vaccinatie zou op 1 september 2021 in de meeste regio’s van België de aanbeveling voor telewerk wegvallen.

Het ziet er naar uit dat het hybride werken (deels op een plaats gekozen door de werknemer, deels in de lokalen van de onderneming) in de toekomst meer structureel aanwezig zal zijn. Ook op EU en internationaal vlak zijn er initiatieven in ontwikkeling. Een goede omkadering die zekerheid en flexibiliteit biedt voor werknemer en werkgever vereist maximale kansen voor het sociaal overleg. De federale minister van Werk en Economie heeft aan de sociale partners in de NAR gevraagd om de bestaande telewerkomkadering te evalueren en waar nodig te actualiseren. In dat verband is ook de verklaring van de Groep van 10 over COVID en Relance, met inbegrip van nieuwe ontwikkelingen in de wereld van het werk, belangrijk.

 

Découvrez les contributions des neuf autres intervenants de la Conférence nationale sur le télétravail :

Our partners

Business Issues

An optimum business environment is vital for a sound economy and sustainable growth. FEB aims to help create and maintain such an environment by, among other things, closely monitoring all issues of direct relevance to businesses. Here, grouped into 17 themes, are the issues on which FEB focuses most of its attention and action.


newsletters and press releases

Subscribe now and receive every week the latest articles directly in your mailbox